Biểu mẫu xuất nhập cảnh cho người Việt Nam

Mẫu Giấy tờ Hộ chiếu – Passport 

Mẫu Giấy tờ Hộ chiếu – Passport 

MẪU TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)  

Mau To khai de nghi cap-sd Ho chieu pho thong cho cd VN o trong nuoc
Xem Tải xuống

Mẫu Giấy tờ về Thẻ ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân APEC)

MẪU GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC Ở NƯỚC NGOÀI-REPORT ON ABTC CARD’S LOSS OR STEAL  

Mau Giay trinh bao mat the ABTC o nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC (ở trong nước) 

Mau Giay trinh bao mat the ABTC o trong nuoc
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ABTC – APPLICATION FOR ABTC RENEWAL  

Mau To khai de nghi cap lai the ABTC
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC – APPLICATION FOR ABTC  

Mau To khai de nghi cap the ABTC
Xem Tải xuống

Mẫu văn bản về Visa – Thị thực

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC-APPLICATION FORM FOR C.V.E  

Mau To khai de nghi cap giay mien thi thuc-visa cho nguoi VN dinh cu nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC-APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF V.E 

Mau To khai de nghi cap giay mien thi thuc-visa
Xem Tải xuống

 Mẫu về Giấy thông hành biên giới 

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA  

Mau To khai de nghi cap Giay thong hanh BG VN-CPC
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – LÀO  

Mau To khai de nghi cap Giay thong hanh BG VN-Lao
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH (Công dân VN XNC sang BG Trung Quốc)  

Mau To khai de nghi cap giay thong hanh nhap xuat canh VN-TQ
Xem Tải xuống

Mẫu Xác nhận nhân sự, Bảo lãnh 

MẪU GIẤY BẢO LÃNH (tổ chức/cá nhân VN bảo lãnh cho người VN định cư ở nước ngoài) 

Mau Giay bao lanh nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY XÁC NHẬN nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài  

Mau Giay xac nhan nhan su cua cd VN o nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài  

Mau To khai de nghi xac nhan nhan su cho nhan than la cd VN hien o nuoc ngoai
Xem Tải xuống