Biểu mẫu về Thủ tục xuất nhập khẩu

MẪU KHAI THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

MẪU KHAI THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, PHẠT THEO BẢO LÃNH

MAU 03 don de nghi ap dung bao lanh tien thue, phat cho hh theohtbao lanh
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH THUẾ

MAU 04 mau cong van yeu cau thuc hien nghia vu bao lanh thue
Xem Tải xuống

MẪU ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM

MAU 09 dang ky chi cuc hai quan lam ttxk san pham
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO NHẬP XUẤT NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

MAU 10 bao cao nhap xuat ton nguyen lieu nhap khau
Xem Tải xuống

MẪU DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC DỰ ÁN ƯU ĐÃI

Mau 11 danh muc hang hoa nhap khau thuoc DA uu dai
Xem Tải xuống

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ DANH MỤC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

Mau 12 Cong van dang ky danh muc mien thue NK cho ts khac
Xem Tải xuống

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ DANH MỤC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mau 12 cong van dk danh muc mien thue nhap khau tao tscodinh
Xem Tải xuống

PHÍ THEO DÕI HÀNG HÓA ĐỐI TRỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Mau 14 phieu theo doi tru luu hang hoa xuat nhap khau
Xem Tải xuống

BẢNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU DỰA VÀO THANH KHOẢN

MAU 15 bang ke to khai xk sp dua vao thanh khoan
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

mau 16 bao cao nhap xuat ton nguyen leu nhap khau
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP KHẨU

mau 17 Bao cao tinh thue tren nguyenl ieu vat tu NK
Xem Tải xuống

BẢN ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ TRỰC TIẾP XUẤT KHẨU

Mau 6-8 ban dang ky danh muc nguyen lieu nhap khau de tt xk
Xem Tải xuống

BẢN ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Mau 6-8 ban dang ky danh muc sp xuat khau
Xem Tải xuống

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU

Mau 6-8 ban dang ky dinh muc tieu hao nguyen lieu
Xem Tải xuống

MẪU KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Mau khai bo sung ve hang hoa xuat khau, nhap khau
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Phụ lục tờ khai hàng hóa XKNK phi mậu dịch
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Xem Tải xuống

TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Xem Tải xuống

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Tờ khai hàng hóa XKNK phi mậu dịch
Xem Tải xuống

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CHỖ

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu Hải quan)
Xem Tải xuống

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu người khai Hải quan)
Xem Tải xuống

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Xem Tải xuống