Biểu mẫu thuế Nhà thầu nước ngoài

MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Mau De nghi hoan thue Nha thau nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Mau Thong bao cua Nha thau NN dang ky nghia vu thue voi co quan thue
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI NỘP THUẾ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI 

Mau to khai nop thue cua Hang hang khong nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Mau to khai quyet toan thue cua Nha thau nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Mau to khai tam nop thue cua Nha thau nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Mau xac nhan so thue da nop cua nha thau nuoc ngoai
Xem Tải xuống