Biểu mẫu Kế toán – Thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

MẪU GIẢI TRÌNH BỔ SUNG

 

MẪU GIẢI TRÌNH BỔ SUNG

 

MẪU BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

Ban giai trinh
Xem Tải xuống

MẪU HOÀN THUẾ

 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

Mau 01-1.DNHT Bang ke chung tu hoa don dich vu mua vao
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU

Mau 01-2.DNHT BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Mau 01-3.DNHT_Bang ke ho so xuat nhap khau hang hoa dv
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mau 01-4.DNHTBẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Mau 01-6.DNHT_BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mau 01.DNHTIẤY ĐỀ NGHỊ thu ngan sach nn
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Mau 01.HT-TB THÔNG BÁO Về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
Xem Tải xuống

MẪU LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mau 01.LHTLỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế

Mau 01.QDHT QUYẾT ĐỊNH vv hoan thue
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..

Mau 02.DNHT gIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc không được hoàn thuế

Mau 02.HT-TB THÔNG BÁO vv ko dc hoan thue
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Mau 02.QDHT Về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..

Mau 03.DNHT GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

Mau so 01-5.DNHTBẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NG
Xem Tải xuống

MẪU KHAI NỘP THUẾ

 

MẪU THÔNG BÁO Về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp NSNN

Mau 01.NOPT
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mau 01
Xem Tải xuống

MẪU XÁC NHẬN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài

Mau 02
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mau 03
Xem Tải xuống

THÔNG BÁO Về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mau 04
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

MẪU ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mau dang ky
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

Phu luc 1
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

Phu luc 2
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

Phu luc 3
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ

Phu luc 4
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM ………….

Phu luc 5
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG
VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

Phu luc 6
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC KHÔNG THỰC HIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Phu luc 7
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

To khai thue GTGT 2
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

To khai Thue GTGT 3
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

To khai Thue GTGT 4
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

To khai Thue GTGT 5
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

To khai Thue GTGT
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ KHOÁN 

 

MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản)

Mau so 03
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

To khai 01 THUE KHOAN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
(Dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản)

To khai 02 THUE KHOAN
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

MẪU TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

To khai thue mon ba
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU (Kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định)

Mau 01.TNKD
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM ĐÃ HOẶC DỰ KIẾN KÝ KẾT

Phu luc 01-1.TBH
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phu luc 01-1
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

Phu luc 01-2.VTNN
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phu luc 01-2
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Phu luc 02-1.NTNN
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VIỆT NAM THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU

Phu luc 02-2.NTNN
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO – NOTICE

Thong bao 01.HTQT
Xem Tải xuống

MÂU THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ……….. đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán VN (1)

Thong bao 01
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ……….. đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán VN (2)

Thong bao 02
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI

To khai 01.HKNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

To khai 01.TBH
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI

To khai 01.VTNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

To khai 02.NTNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

To khai 03.NTNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

To khai 04.NTNN
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

 

MẪU BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

Phu luc 01-3.VTNN
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ (Dành cho vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai ngày……………)

Phu luc 01
Xem Tải xuống

MẪU DANH MỤC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM

Phu luc 02-1
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dành cho tổ chức có đất chịu thuế)

To khai 01.SDNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

To khai 01.TSDD
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)

To khai 02.SDNN
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

To khai 02.TMDN
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

To khai 02.TSDD
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

To khai 03.SDNN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

To khai 03
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

To khai 04
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

MẪU GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Giay uy quyen 04-2
Xem Tải xuống

MẪU BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Mai 21A
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Mau 02.BK
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân

Mau 10-1
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân 2

Mau 11.1
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân 3

Mau 12-1
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân 4

Mau 14-1
Xem Tải xuống

MẪU ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ
ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Mau 15
Xem Tải xuống

MẪU MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Mau 16
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mau 17
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mau 18
Xem Tải xuống

MẪU THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Mau 20
Xem Tải xuống

MẪU BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Mau 21b
Xem Tải xuống

MẪU BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Mau 22
Xem Tải xuống

MẪU BẢN CAM KẾT

Mau 23
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)

Mau so 01
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)

Mau so 02.KH
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phu luc 05A
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Phu luc 05B
Xem Tải xuống

MẪU THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ….)

Phu luc 09A
Xem Tải xuống

MẪU THU NHẬP TỪ KINH DOANH (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm …..)

Phu luc 09B
Xem Tải xuống

MẪU GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Phu luc 09C
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM

Phu luc 13
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

To khai 01.TMDN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

To khai 05
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

To khai 06.BK
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

To khai 06
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế )

To khai 07
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

To khai 08A
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

To khai 08B
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

To khai 08
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

To khai 09
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

To khai 10A
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

To khai 10
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

To khai 11
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

To khai 12
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)

To khai 13
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)

To khai 14
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

To khai 19
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng)

To khai 24
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

MẪU TÍNH NỘP THUẾ TNDN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Phu luc 05.TNDN
Xem Tải xuống

MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng

Phu luc 2
Xem Tải xuống

MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

Phu luc 3-1A
Xem Tải xuống

MẪU CHUYỂN LỖ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm……)

Phu luc 3-2
Xem Tải xuống

MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

Phu luc 3-3A
Xem Tải xuống

MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Phu luc 3-3B
Xem Tải xuống

MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Phu luc 3-3C
Xem Tải xuống

MẪU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ

Phu luc 3-4
Xem Tải xuống

MẪU THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Phu luc 3-5
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động
sản)

To khai 02
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

To khai 03.TNDN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

To khai 04.TNDN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

To khai 1A
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

To khai 1B
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phu luc 01-1 TTDB
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phu luc 01-2 ttdb
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

To khai 01
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

 

MẪU BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU BÁN DẦU THÔ HOẶC KHÍ THIÊN NHIÊN KHAI THÁC

Phu luc 02-1
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ SỐ TIỀN THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH ĐÃ NỘP

Phu luc 02-2
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH

To khai 01.2
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

To khai 01.TAIN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

To khai 02..1
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN (2)

To khai 02.TAIN
Xem Tải xuống

MẪU KHAI THUẾ ĐỐI VỚI THỦY ĐIỆN

 

MẪU BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỶ ĐIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Mau so 02 TD
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Phu luc 01 TD
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Phu luc 02 TD
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ TÀI NGUYÊN PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Phu luc 03 TD
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN)

To khai 01 TD
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

(Dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện)

To khai 03 TD
Xem Tải xuống

MẪU MIỄN GIẢM THUẾ

 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Mau 01 mien giam
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN

Mau 02 mien giam
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn (giảm) thuế cho………….

Mau 03 mien giam
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mau 04 mien giam
Xem Tải xuống

MẪU THANH TRA, KIỂM TRA VỀ THUẾ

 

MẪU THÔNG BÁO Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Mau 01.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Mau 02.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế tại ……………..

Mau 03.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA)

Mau 04.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA (KIỂM TRA)

Mau 05.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

Mau 06.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Mau 07.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

Mau 08.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc cung cấp thông tin

Mau 09.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mau 10.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

Mau 11.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

Mau 12.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ

Mau 13.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mau 14.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

Mau 15.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH V/v bãi bỏ quyết định kiểm tra tại (……….NNT………)

Mau 16.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

Mau 17.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) tại ……

Mau 18.KTTT
Xem Tải xuống

MẪU VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định số thuế phải nộp

To khai an dinh thue
Xem Tải xuống

MẪU XÁC NHẬN NGHĨA VỤ THUẾ

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHẤU TRỪ THUẾ NƯỚC NGOÀI VÀO THUẾ PHẢI NỘP TẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ…(TÊN NƯỚC KÝ KẾT)

Mau 02 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ …(TÊN NƯỚC KÝ KẾT)

Mau 03 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM – Certificate of Income Tax Paid in Vietnam (Sử dụng cho thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập doanh nghiệp) To be used for Personal Income Tax or Business Income Tax

Mau 04 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LÃI CỔ PHẦN, LÃI TIỀN CHO VAY,
TIỀN BẢN QUYỀN HOẶC PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT – CERTIFICATE OF TAX PAID ON DIVIDEND, INTEREST, ROYALTY OR
TECHNICAL FEE

Mau 05 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VIỆT NAM (Dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

Mau 06 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ
RESIDENCE CERTIFICATE

Mau 07 XDNV
Xem Tải xuống

MẪU XÓA NỢ VỀ THUẾ

 

MẪU CÔNG VĂN V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mau 01 XOA NO
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN V/v: Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mau 02 XOA NO
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho (NNT)……

Mau 03 XOA NO
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN V/v: Thông báo trường hợp
không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mau 04 XOA NO
Xem Tải xuống

MẪU ỦY NHIỆM THU THUẾ 

 

MẪU HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

Mau 01 uy nhiem thu thue
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

MAu 02 uy nhiem thu thue
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ
THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

Mau 03 uy nhiem thu thue
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

Mau 04 uy nhiem thu thue
Xem Tải xuống