Biểu mẫu Đầu tư theo Hợp đồng BOT, BTO, BT, Giấy chứng nhận đầu tư và mẫu liên quan

Mẫu Đăng ký thực hiện dự án

Mẫu Đăng ký thực hiện dự án

Mau Ban dang ky thuc hien du an 
Xem Tải xuống

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Mau De nghi cap cn dau tu – cho nha dt trong nc va nn 
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mau de nghi dieu chinh Giay chung nhan dau tu – cho nha dt trong nc va nn 
Xem Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Mau giay cn dau tu – cho nha dt nn 
Xem Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Mau giay cn dau tu – cho nha dt trong nc va nn 
Xem Tải xuống

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Mau Giay de nghi cap giay chung nhan dau tu – nha dau tu NN 
Xem Tải xuống

Mẫu hợp đồng BOT và BTO

Mau hop dong BOT, BTO 
Xem Tải xuống

Tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu

Tai lieu huong dan lap ho so moi thau va Ho so yeu cau 
Xem Tải xuống