Thẻ ABTC (APEC)

Quý khách hàng là các doanh nhân , doanh nghiệp các cơ quan tổ chức xin cấp thẻ ABTC ( APEC ) cho các cá nhân thuộc đơn vị của mình tại thành phố Hà Nội có thể tham khảo quyết định số 30/

Quý khách hàng là các doanh nhân , doanh nghiệp các cơ quan tổ chức xin
cấp thẻ ABTC ( APEC ) cho các cá nhân thuộc đơn vị của mình tại thành phố Hà Nội có thể tham khảo quyết định số 30/ 2012/QĐ- UBND về việc ban hành quy chế xét cho phép xử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc quyền quản lý thành phố Hà Nội. >>> Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cap-the-abts-apec_0ảnh minh họa ( mẫu thẻ apec ) THỦ TỤC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC (ABTC) I . Đối tượng được cấp thể ABTC ( APEC ) tại Hà Nội1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất của Hà Nội.
 • Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công ngniệp, khu chế xuất; Trưởng, Phó cơ quan đại diện thương mại của Hà Nội tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC.

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, và Luật Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

 • Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

II . Điều kiện xin cấp thẻ ABTC ( APEC )1 . Đối doanh nhân

 • Doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 Quy chế này.
 • Doanh nhân mang hộ chiếu còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
 • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội…
 • Doanh nhân phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh quy định tại điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

2 . Đối với công chức , viên chức nhà nước.

 • Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
 • Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC theo Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố.

III . Hồ sơ cấp thẻ ABTC ( APEC ) như sau :

 • Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC, do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ).
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao hợp lệ xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế trong 12 tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác; trừ những trường hợp được gia hạn, miễn thuế theo quy định của Nhà nước).
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng kinh tế ký kết với đối tác nước ngoài, hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng ký kết đã và đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực.
 • Bản sao hợp lệ hộ chiếu thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên vì mục đích thương mại trong khối APEC.
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm chức vụ.
 • Bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận có tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (trừ các trường hợp là thành viên sáng lập).

IV . Phí dịch vụ cấp xin cấp thẻ ABTC ( APEC )

 • Phí dịch vụ             : 15.000.000VND (Mười năm triệu đồng chẵn).
 • Lệ phí nhà nước   : 1.200.000 VND (Một triệu hai trăm ngàn đồng).
 • Thời gian cấp thẻ ABTC : 90 ngày làm việc.

Một số nền kinh tế trên thế giới tham gia ABTCCác nền kinh tế thành viên tham gia ABTC gồm: Australia, Chile, China, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Vietnam.Quý khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với luật sư của Việt Luật để thương thảo về chi phí cũng như thời gian làm việc cùng chúng tôi.Ms Liên: 0985 989 256Email: vietluat126@gmail.com” Việt Luật  rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “